Idrottsfesten 2015

96 medaljörer, se i dokument nedan vilka som får medaljen. Där har vi också lagt in dokument med vilka som fått ALLA medaljer under de 16 år vi delat ut! 1250 medaljer är utdelade! 556 idrottare har fått tagit emot medaljen!

Medaljörer 2015 ALLA ÅR (Excel)

Medaljörer 2015 (Excel)

Årets idrottsprofil med motivering (Word)

Här är ALLA medaljörerna som var med på plats i Parken Zoo