Idrottsfesten

Samorganisationen arrangerar sedan 1999 Idrottsfesten på uppdrag av Eskilstuna Kommun. Här får alla duktiga idrottare medalj.

För att få en minnesplakett ska följande kriterier uppfyllas:

  • Idrottsprestationen ska vara utförd under 2016 och idrottsutövaren ska tävla för en Eskilstunaförening.
  • Samma regler gäller för handikappidrottare.
  • Endast en minnesplakett per idrottsutövare och år delas ut.
  • För erhållande av minnesplakett ska idrottsutövaren uppnått följande: Idrottsutövaren ska ha placerat sig som 1:a, 2:a eller 3:a som senior i SM,NM,EM,VM eller OS eller 1:a som junior vid SM, NM. 1:a, 2:a, 3:a vid JEM, JVM och Ungdoms-OS.
    OBS! Endast en seniorklass, inga veteranklasser och endast äldsta juniorklassen om en idrott har flera klasser eller annan terminologi. Ej RM-klasser.
  • Vid lagidrotter ska respektive förbunds regler gälla avseende antal utövare som ska premieras. OBS! endast aktiva utövare, inte ledare och tränare.

Mer information se bifogad dokument.

Vid gränsdragningar som inte kunnat förutses i riktlinjerna avgörs frågan gemensamt av Eskilstuna kommun och Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation.

På medaljfesten delas också extra priser ut till idrottare eller andra som gjort något extra.

2014 gick detta pris till Viktor Eriksson, Eskilstuna United

2015 gick priset till Helena Andersson och Sebastian Melander, Eskilstuna GF.

2016 gick priset till Sten Åke Nilsson, Bowling guru.

2017 gick priset till Carina ”Cia” Andersson, Eskilstuna Parasport.