Eskilstuna Ki-Aikidoklubb

Adress:
Munktellarenan
Verkstadsgatan 5
633 42 Eskilstuna

www.ekia.net
eskilstuna-ki-aikido@budo.se

Ordförande
Frank Kjällström
070-6366661
frankkjallstrom@msn.com

Kontaktperson
Johan Ahlberg
070-681 61 83
tenkan@gmail.com

Föreningsinfo
Bedriver sin verksamhet i Munktellarenan. Mer info se hemsidan.