Barva IF

Adress:
Box 4040
63004 Eskilstuna

http://www.barvaif.se/

Ordförande/kontakt
Margarete Åkergren

maggan.akergren@telia.com
Föreningen

Föreningen
016-518061.
post@barvaif.se

Som överskrift på vår hemsida www.barvaif.se har vi ”Den lilla landsortsföreningen med det stora hjärtat.” Största verksamheten är fotboll men vi har också luftgevärsskytte, korpinnebandy,korpbordtennis, vuxengympa och diverse barn- och ungdomsverksamheter.