Ordförande träff 9 dec

Program
*Information från EIS om olika saker som vi jobbar med idag för föreningslivet.
*Vi har bjudit in Magnus Werner  som kommer prata med psykisk ohälsa som är ett aktuellt och viktigt samtalsämne i idrottsrörelsen idag.
*Aktuell information från RF SISU Sörmland
*Gruppdiskussioner uppdelade i elit, bredd och parasport, där representanter från EIS kommer finnas med för att lyssna och ge info.
*Övriga frågor.

Plats: Balsta hos IFK Eskilstuna tid: 18:00

Välkomna!