Revisorer

De som ska kolla vår ekonomi så vi sköter den på ett rätt och riktigt sätt är:
Andreas Mathiasen – auktoriserad revisor som jobbar på Grant Thornton.

Claes Bidebo

Suppleant auktoriserad revisor: Charlotta Larsson (Grant Thornton)