Hedersledamöter

Lars-Åke ”Jocko” Jonsson – som också är hedersordförande vilket innebär att han är välkommen på alla våra styrelsemöten.
Lennart Nystedt
Rolf Pettersson

På bilden nedan ser ni Samorganisationens styrelse 1988 – året vi firade 75 år.

I dokument nedan kan ni hitta det första årsmötes protokollet från år 1913.