ifest 2013 medaljorer 6 400

Eskilstuna Skytteförening med Marie Enqvist tredje från vänster som fått priset
alla 14 ggr.

Eskilstuna Skytteförening med Marie Enqvist tredje från vänster som fått priset
alla 14 ggr.