Gröndals MSK

Adress:
Box 131
631 03 Eskilstuna

grondalmsk

kansli: 073-9097695

Ordförande
Johan Heggblad
070-2768373
info@@gokartbanan.nu

Kontaktperson
Peter Lagerlöf
0704-56 69 69
peter.lagerlof@radek.se

Föreningsinfo
En förening FÖR motorsport !

Det speciella med Gröndal Motorsportklubb är att vi inte främst finns till för våra egna medlemmars aktiva utövande.

Vår främsta målsättning är att göra motorsporten tillgänglig för alla oavsett bakgrund, ålder, nationalitet, religion, fysiska eller psykiska förutsättningar.

Vår verksamhet skall bestå av träning och tävling för:

Supermoto,  Quad, Mini moto och karting (Go kart)

Utveckling för att göra motorsport tillgänglig för alla.

Vi skall medverka vid ett flertal motorsportläger för funktions och rörelsehindrade.

Vi vill vara med och utveckla våra fordon så att även de med fysiska eller psykiska handikapp kan  nyttja dem. Vi vill hitta nya grupper som av olika orsaker inte hittat till motorsporten.

Hyrkart, Bil och  MC träning

Vi kommer medverka för att anpassa asfaltslingan på Gröndal så att den blir tillgänglig för så många grenar som möjligt.Förutom hyrkart så skall körträning för Bil och  MC kunna ske på ett säkert och kontrollerat sätt. Drifting är en sport som med fördel kan utövas på banan istället för på allmän plats.

Banan kommer också erbjudas för andra idrotter såsom rullskidor, speedskate, cykel  mm

Samarbete för området.
Vi skall samarbeta med både andra föreningar och företag för att bygga ett stark attraktivt motorsportområde.