Elit

Har i uppdrag av styrelsen att bevaka våra medlemsföreningars intresse när det gäller elitidrott. Vi är ofta ute och lyssnar på våra föreningar och hör vilka behov de har. Vid de flesta tidsfördelningar för hallar, fotbollsplaner mm så är vi med för att vara en opartisk part.

I dokument nedan så ser du vilken fördelning av uppdrag som elit  har gjort.

Gruppen består av följande personer:

Jesper Stridh  (sammankallande)
jesper.stridh@gmail.com

Paul Strand 0733-375 236
paul.strand@peab.se

Johan Björkvist

Bengt Gustafsson
Adjungerad


Aktuellt

Arenan

Gruppen har varit med vid besök i Skövde, Karlstad och Örebro för att kunna komma med åsikter om den blivande arenan. Vi är inte med i arbetsgruppen för arenan. Har träffat Pär Eriksson för att mer konkret föra fram vad vi ser är behovet i arenan.

Kontakt med fritid

Vi har löpande kontakt med fritid i olika frågor, såsom tidsfördelningar, problem mellan olika föreningar och en massa annat som kan dyka upp. Tanken är också att vi tillsammans med fritid ska besöka föreningar.