Elit

Har i uppdrag av styrelsen att bevaka våra medlemsföreningars intresse när det gäller elitidrott.

 

Gruppen består av följande personer 2021:

Meta Halldén (sammankallande)
meta@eskilstunagf.se

Magnus Zetterström
magnus@serranderbil.se

Sara Thunebro
s_thunebro@hotmail.com

Bengt Gustafsson
Adjungerad

 


Aktuellt

Minnesanteckningar EIS möte elit 201104

Plats: Munktellarenan
Tid: 18:00-19:30

Närvarande: Alex Junker (ordf), Bengt Gustafsson (anställd), Jesper Stridh,  Simon Persson och Johan Björkvist.

Syfte och mål
Bevaka våra elitföreningars intresse

Uppdrag
Att ta tag i nu:
Jesper prata med Malin Göransson om det arbetet som gjordes innan hennes mammaledighet.
Vad är elit – inventera
Hur ska vi möta elit på bästa sätt
Hur hanterar kommunen våra elitföreningar
Bengt är med och är bollplank för fritid vid fördelning av tider mm.

Framtid – utmaningar
Ha kontakt med kommun som håller på och ser över vad som är elit. Bevaka detta!
Avbokningar av arenor som påverkar våra elitföreningar.

Arbetssätt
Får utarbeta detta på resan.

Träffar
Vid ordförande träffar presentera elit samt dela upp de olika kom. Så de får träffa ”sina” föreningar för diskussioner om de ämnen som intresserar dom.

Stöd
Bengt finns tillgängligt för hjälp.

Övrigt
Saker som pratades om vid mötet. Linden har dialog med kommunen om tiderna mellan 18:30-19 för att kunna använda för elit beroende på hur lokalen kan användas maximalt.
IPP hur ser det ut för elit.
Johan lyfte, har man frågat elitföreningar vad de vill?
Kommer bli ett forum med kommunen(navet) angående ekonomi och andra relevanta frågor.
EIS ska vara kittet mellan föreningarna

Nästa steg (se uppdrag)
Jesper kontaktar Malin Göransson