Bredd

Är en ny kom. i Samorganisationen sedan årsmötet 2015. Den har tillkommit efter arbete med verksamhetsplanen under hösten 2014. Önskemål har då framkommit att bilda en grupp som bevakar bredd frågor.

Följande personer kommer vara med i gruppen under 2018:

Mikael Jeppe (sammankallande) 070-646 20 98 mikael.jeppe@jfs.nu
Jussi Ekola 070-689 52 93 jussi.ekola@telia.com
Conny Värehag
Gry Kajankoski ptgry@telia.com